Konferencja odbędzie się 11 września br. w godz. 9.30-14.30 w Warszawie w Audytorium im. Stefana Dembego Biblioteki Narodowej, Al. Niepodległości 213.
Celem przedsięwzięcia jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt. zasad efektywnego wyznaczania granic w edukacji i wychowaniu dzieci z zespołem ADHD i zasad prowadzenia terapii. Wykładowcami będą osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z takimi dziećmi i młodzieżą. W programie znajdą się m.in. zagadnienia związane z prowadzeniem grup terapeutycznych i pracy indywidulanej z pacjentem, informacje nt. treningu umiejętności społecznych, jak i zasady współpracy na linii rodzic-szkoła. Przedyskutowane zostaną także doświadczenia z pierwszych polskich programów „Asystent dziecka z ADHD”.
Do udziału w konferencji zapraszamy serdecznie nauczycieli, terapeutów, lekarzy i rodziców dzieci nadpobudliwych-psychoruchowo.
Konferencja jest elementem Tygodnia Świadomości o ADHD 2015.

Konferencja warsztatowa, Warszawa 11 września 2015 r.

Program_konferencji – pdf

Rejestracja: http://www.adhd2015.pl/

Leave a Comment