10 września 2015 r. Polskie Towarzystwo ADHD wraz z firmą Karpeno Prime PR Solution podczas konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej zainaugurowany został cykl : ADHD – kiedy pozwolić, kiedy zabronić?
Praktyczne aspekty pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.

Pierwsza została zorganizowana w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 11 września 2015 r.

Najbliższa odbędzie się 22 października 2015 r. w Krakowie. Rejestracja odbywa się na stronie www.adhd2015.pl.