Wysokość składki podstawowej wynosi 1 zł miesięcznie do kwietnia 2006 r. włącznie oraz 3 zł miesięcznie od maja 2006 r.

Członkowie skupieni w Oddziałach opłacają składki członkowskie w Oddziałach, członkowie, którzy nie należą do Oddziałów opłacają składki członkowskie bezpośrednio w Towarzystwie bądź przelewem na rachunek bankowy – z wyraźnym zaznaczeniem okresu, za jaki jest regulowana składka.

Nr rachunku bankowego: 74 8589 0006 0000 0029 6823 0001.